Podešavanja u uputstvu za Total tv

Total TV

Izbor kanala nikada nije bio tako raznovrstan, kao što je to danas. Zahvljajući Total tv uslugama, postoji veliki broj dostupnih paketa, a u izboru kanala se može pronaći  samo zadovoljan dugogodišnji korisnik. Total tv podešavanja su veoma različita i korisna, pa je moguće napraviti veliki broj prilagođavanja sadržaja potrebama gledalaca. 

Total tv uputstvo za podešavanja programa namenjeno je svim korisnicima Total TV paketa, i predstavlja odličnu inovaciju koja je skratila vreme čekanja na konsultovanje sa profesionalnim serviserima. Naravno, sve usluge i podrška su kontinuirano dostupni, samo se klijenti odlično samostalno snalaze uz Total tv fabrička podešavanja i video uputstva. 

Total tv standardna podešavanja koja su dostupna

Usluge Total tv provajdera su raznovrsne, a pogodnost je što postoje detaljna i praktična podešavanja. Prvobitno su dostupna total tv fabrička podešavanja, a zatim je moguće i napraviti određena prilagođavanja. Naime, svaki korisnik može da vrši podešavanja rezolucije slike, zatim jačine tona, izbor željenog jezika i titla, kao i da kreira listu omiljenih kanala, koje će pronaći u svega nekoliko koraka. To je odličan način da se u nekoliko sekundi uz pokretanje funkcija menija, zatim pronalaska dela koji se naziva upravo kreiranje liste omiljenih kanala. Nakon toga se pomoću strelica biraju i prebacuju kanali sa redovne u omiljenu listu. 

Ova vrsta Total tv podešavanja je postala jedna od najtraženijih. Istovremeno, moguće je prema potrebi naknadno samo ukloniti odabrane kanale sa liste omiljenih. Total tv fabrička podešavanja obuhvataju i funkciju korišćenja radija, koja se može jednostavno pokrenuti, za svega nekoliko sekundi, uz odabir radija na daljinskom upravljaču umesto tv kanala i zatim se vrši izbor željene radio stanice. 

Dodatna Total tv podešavanja koja su korisna gledaocima

Total tv uputstvo za podešavanja namenjen je svim korisnicima bogatog sadržaja. Pored dostupnog interneta i Unifi mreže za android, ipad i druge uređaje, televizijski sadržaj se frekventno traži i total tv podešavanja su neophodna u domenu televizije. Dodatna total tv podešavanja odnose se na mogućnost podešavanja podsetnika, zatim elektronskog programskog vodiča, ali i blokiranje određenih kanala i postavljanje roditeljskih kanala. Podsetnik za određeni sadržaj koji će početi u predviđenoj satnici se kreira tako što se pritisne dugme ipg na daljinskom upravljaču, a zatim strelicama odabere baš željeni deo programa. 

Blokiranje kanala način je da roditelji isprate sve što deca gledaju u okviru televizijskog programa. Kada se odabere opcija podešavanja u funkciji meni, a zatim pokrene deo zaštita dece dobija se novi „prozorčić“ u koji se unosi fabrički pin od četiri nule. Izborom opcije blokada kanala dobija se lista sa koje se biraju programi koje je potrebno blokirati. Sve se potvrđuje pritiskom na taster „ok“, i na taj način deca neće imati program koji roditelji smatraju neodgovarajućim za svakodnevno praćenje sadržaja. Total tv fabrička podešavanja predvidela su unos postojećeg pina od četiri nule, ali sve dodatne izmene je moguće napraviti na pojedinačnim paketima usluga. 

Total tv uputstvo ima za cilj jednostavnije i efikasnije snalaženje svih korisnika u domenu podešavanja televizijskog i drugog sadržaja. Kada se korisnicima daju na raspolaganje Total tv podešavanja, mogu napraviti sva potrebna prilagođavanja – od izbora odgovarajuće veličine i kvaliteta slike, jezika i titla, preko formiranja liste omiljenih kanala, to stvaranja druge liste blokiranih programa za decu. Total tv fabrička podešavanja formirana su kao opšta, dok se korisnicima paketa ostavlja prostora da samostalno „oblikuju“ sadržaj i prilagođavaju sopstvenim potrebama.

Call Now Button